Giá:Liên hệ
Hết hàng

Hộp Trà Biếu Tết

Bích Loa Xuân – Thái Hồ

Giá:480.000
Hết hàng

Hộp Trà Biếu Tết

Thiết Quan Âm – Phúc Kiến

Giá:690.000
Hết hàng

Hộp Trà Biếu Tết

Long Tỉnh – Tây Hồ Hàng Châu

Giá:850.000
Hết hàng

Hộp Trà Biếu Tết

Hộp Trà Đại Hồng Bào

Giá:980.000

Hộp Trà Biếu Tết

Trà Shan Tuyết – Tây Côn Lĩnh

Giá:1.099.000

Hộp Trà Biếu Tết

Đinh Trà – Ngọc Diệp

Giá:1.250.000
Hết hàng

Hộp Trà Biếu Tết

Hộp trà Kim Tuấn Mi

Giá:1.350.000
Hết hàng

Hộp Trà Biếu Tết

Bạch Trà Tiên

Giá:1.390.000
Hết hàng

Hộp Trà Biếu Tết

Ô Long – Đại Cát Tường

Giá:1.460.000

Hộp Trà Biếu Tết

Hộp trà Bạch Mẫu Đơn

Giá:1.690.000

Hộp Trà Biếu Tết

Bạch Đại San

Giá:1.780.000