Hiển thị tất cả 9 kết quả

Hộp Trà Biếu Tết

Hộp Trà Bích Loa Xuân

Giá chỉ490.000

Hộp Trà Biếu Tết

Hộp Trà Ô Long Nhân Sâm

Giá chỉ950.000

Hộp Trà Biếu Tết

Hộp Trà Đại Hồng Bào

Giá chỉ999.000

Hộp Trà Biếu Tết

Trà Shan Tuyết Tà Xùa

Giá chỉ1.099.000

Hộp Trà Biếu Tết

Bạch Trà Tiên

Giá chỉ1.390.000

Hộp Trà Biếu Tết

Lão Trung San

Giá chỉ1.590.000

Hộp Trà Biếu Tết

Bạch Đại San

Giá chỉ1.780.000

Hộp Trà Biếu Tết

Trà Phổ Nhĩ 300 Năm

Giá chỉ3.500.000

Hộp Trà Biếu Tết

Trà Phổ Nhĩ 700 Năm

Giá chỉ5.400.000